Inspecties

Aquatech-Diving heeft zich gespecialiseerd in het  uitvoeren van alle voorkomende inspectiewerkzaamheden. Video inspecties, wanddiktemetingen, inspecties met betrekking tot kathodische bescherming. Afhankelijk van het werk worden er onder water video en/of foto-opnames gemaakt. 

Voor het inspecteren van houten damwanden en houten kadeconstructies gebruiken we specialistisch gereedschap.  Ook het uitvoeren van microbiologisch beïnvloede corrosie, ook wel MIC genoemd, behoort tot de mogelijkheden. Op verzoek kunnen we de inspectiegegevens verwerken in een inspectierapport.

Inspecties worden vaak uitgevoerd bij kademuren, kunstwerken, oeverwerken, in havens, bij schepen en bij archeologisch onderzoek.

—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —-

Inspectieboot Ivor.


Een half jaar terug is onze nieuwe Inspectieboot IVOR geleverd. Deze boot zal gebruikt worden voor inspecties van kades door heel Nederland . Doordat de aluminiumboot een hefdak heeft, kunnen we onder de laagste bruggen doorvaren. Handig in de grote steden, waar ruimte beperkt is!

De afgelopen weken hebben we in opdracht van Kade2.020 en Koninklijke Holman kade-inspecties
uitgevoerd aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam