Diensten

Aquatech Diving BV kan een breed scala aan diensten en de daarvoor nodige materialen leveren. Hieronder een opsomming van de belangrijkste;


CIVIELE ONDERWATERBOUW:

• Voorbereiding, ontwerp en begeleiding van civiele onderwaterwerkzaamheden
• Voorbereiden bouwkuipen voor betonstort (meten, egaliseren van de bodem, slibzuigen en het schoonmaken van de damwanden).
• Betonstorten (evt. met levering van beton en giekpompwagens met betondobber inclusief risico storthoogte)
• Het verzorgen van koppelpontons evt. met kleine kraan (1,5t) om hijswerkzaamheden in de bouwkuip te verzorgen.
• Onderwater lassen, branden, boren en zagen.
• Alle voorkomende onderwater constructie werkzaamheden (installeren wapening etc.)
• Injecteren van lekkages van beton en damwand constructies
• Onderwater inspecties (visueel, foto en video)
• Rapportage van uitgevoerde (inspectie) werkzaamheden
• Schoonmaken bezinkbakken rioolwaterzuiveringen, evt. incl. vacuümwagens etc.

• Installatie en ontwerp van kathodische beschermings systemen
• Bergingswerkzaamheden
• Kernboringen tot 950 mm
• Reparatie en inspectie aan sluizen en gemalen
• Renovatie werkzaamheden aan rioolwater zuivering installaties