Aquaduct Harlingen N31

De N31 bij Harlingen was een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en gemeente Harlingen.

De totale lengte van de verdiepte Traverse is circa 2 km bestaande uit een aquaduct en vijf viaducten. Aquatech-Diving heeft voor Ballast Nedam alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd; zoals het uitvlakken van de bodem, het verwijderen van sliblagen, het schoonmaken van funderingsankers, het aanbrengen van schotels en het gereedmaken van de toeritten.

Na al deze voorbereidende werkzaamheden is in samenwerking met Faber Betonpompen Zoeterwoude de onderwaterbeton aangebracht. Het aquaduct is onderwater afgerond met het laten afzinken van het tunnelelement.