Renovatie en onderhoud

Aquatech-Diving heeft ruime ervaring in renovatie en onderhoud van bestaande objecten zoals bruggen, sluizen, duikers en leidingen. Voor diverse bedrijven worden deze onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

In overleg met opdrachtgevers kan Aquatech-Diving meedenken aan oplossingen en het uitvoeren van een mogelijk herstelplan. Wij kunnen oplossingen op maat creëren, kunnen verder denken dan alleen het duikwerk.

Zo wordt de vaarroute Lemmer-Delfzijl onderhouden, worden de leidingen op de Waddenzee geïnspecteerd en onderhouden en de RWE-centrale in de Eemshaven regelmatig bezocht om onderhoud en renovatie te plegen.